STS 53.2

Deze STS heeft als onderwerp de algemene voorschriften voor poorten (industriële, commerciële en residentiële poorten en ook schuifhekken, rolluiken en rolhekken bestemd voor de doorgang van personen).

Als richtlijn voor poorten gelden de volgende minimum afmetingen per deurvleugel:

  • hoogte min. 2400 mm, of
  • breedte min.1400 mm

De voorschriften waaraan deze poorten moeten voldoen, zijn opgelegd vanuit de Bouwproductenrichtlijn. Aanvullend worden bijkomende voorschriften van kracht indien de poort wordt aangedreven; die bijkomende voorschriften worden opgelegd vanuit de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit en de Richtlijn Radioapparatuur en Telecommunicatie-eindapparatuur.