STS 52

Deze STS 52 is vervangen door de Belgische norm NBN B 25-002-1:2008