Normen

De normen worden gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie (www.nbn.be). Talrijke normen met betrekking tot de bouwsector kunnen geraadpleegd worden via de website van het WTCB (enkel toegankelijk voor bouwondernemingen, leden van het WTCB, en houders van een betalend abonnement met toegang tot de normen).

De normen die betrekking hebben op bouwdetails zijn hieronder geordend via prestatietype :

Stabiliteit Brandveiligheid Waterdichtheid
Thermische isolatie Luchtdichtheid Akoestische isolatie
Toegankelijkheid Uitzicht Kostprijs