Uitzicht

Uitzicht

Bij het ontwerp van de bouwdetails zouden de prestaties die verband houden met de stabiliteit, de brandveiligheid, de lucht- en waterdichtheid, de thermische en akoestische isolatie en de toegankelijkheid volgens ons voorrang moeten krijgen op het esthetische aspect.

Om ook op langere termijn een bevredigend uitzicht te behouden, moet er bij de uitwerking van de bouwdetails niettemin voldoende aandacht uitgaan naar parameters zoals het risico op vlekvorming, de vroegtijdige veroudering van de materialen (bv. doordat het regenwater afloopt langs een preferentiƫle weg) en de mogelijkheid om over te gaan tot een regelmatig onderhoud (of een vervanging) van de bouwelementen enzovoorts.

Uit de interventiestatistieken van de ingenieurs van het departement Technisch advies en consultancy van het WTCB blijkt dat 11 % van de vragen en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden te maken heeft met de toleranties en het uitzicht van gebouwen. Dit hoge cijfer kan toegeschreven worden aan het feit dat de verwachtingen soms te hoog zijn, dat er onrealistische of onduidelijke eisen gesteld worden, dat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan de uitvoering ...

Voor meer informatie verwijzen we naar: