Stabiliteit

Stabiliteit

De stabiliteit is een basiscriterium dat gecontroleerd moet worden voor elk onderdeel van een bouwwerk, evenals voor elke aansluiting tussen de verschillende onderdelen.

Bij het ontwerp van een bouwdetail dient men erop toe te zien dat de stabiliteit ervan gedurende zijn volledige levensduur gewaarborgd is (en dit, vanaf de uitvoeringsfase van het gebouw). Bij de keuze van de materialen en de dimensionering van de elementen die deel uitmaken van het bouwdetail dient men bijgevolg voldoende rekening te houden met parameters zoals de windweerstand, de overdracht van verticale belastingen, de vervorming van de materialen onder invloed van de erop aangrijpende belastingen ...

De dimensionering van bouwelementen komt aan bod in verschillende normen, waaronder ook de Constructieve Eurocodes. De rekenmethoden die voorgesteld worden in deze documenten hebben voornamelijk tot doel om de sterkte van de elementen in de uiterste grenstoestanden (UGT) te waarborgen en te vermijden dat ze in de bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT) tot over een bepaalde grenswaarde zouden vervormen.

Er bestaan in totaal tien Eurocodes, die elk in drie afzonderlijke delen ingedeeld zijn:
  • de Eurocode 0 bevat de algemene regels voor de uitvoering van een berekening volgens de methode van de grenstoestanden (d.i. de basisfilosofie van de Eurocodes)
  • de Eurocode 1 geeft de rekenwaarden op voor belastingen zoals het eigengewicht en andere vaste lasten, de overlast (d.i. de gebruiksbelasting) en de belastingen ten gevolge van brand, sneeuw, wind, temperatuur, verkeer enzovoorts.
Daarnaast bestaan er Eurocodes voor de verschillende bouwmaterialen:
  • de Eurocode 2 voor constructies uit beton
  • de Eurocode 3 voor constructies uit staal
  • de Eurocode 4 voor staal-betonconstructies
  • de Eurocode 5 voor constructies uit hout
  • de Eurocode 6 voor constructies uit metselwerk
  • de Eurocode 9 voor constructies uit aluminium.
Ten slotte zijn er ook nog twee aparte Eurocodes voor:
  • de grondmechanische berekening (Eurocode 7)
  • het ontwerp en de dimensionering van constructies die moeten weerstaan aan aardbevingen of seismische belastingen (Eurocode 8). Dit laatste document is bij ons minder belangrijk dan in landen zoals bijvoorbeeld ItaliĆ«, Griekenland of Portugal.
De voorschriften met betrekking tot de brandweerstand worden niet gedetailleerd in een speciale Eurocode, maar wel in een specifieke paragraaf (Deel 1.2) in iedere Eurocode (behalve voor de Eurocodes 7 en 8).

Voor meer informatie verwijzen we naar: