Kostprijs

Kostprijs

Bouwdetails zijn vaak zones waarin verschillende moeilijkheden samenkomen en die de kostprijs van een nieuwbouw of renovatie sterk kunnen beïnvloeden. Deze kosten vormen een belangrijke parameter voor de rendabiliteit van een onderneming, maar moeten ook betaalbaar blijven voor de bewoners en de overheid.

De complexiteit van een bouwdetail – en bijgevolg ook zijn uitvoeringskost – gaat doorgaans in stijgende lijn naarmate er strengere eisen gesteld worden. Men moet dus redelijk blijven en een evenwicht zien te vinden bij de bepaling van het gewenste prestatieniveau om te vermijden dat de bouwkosten extreem zouden oplopen. Hierbij kunnen tal van aspecten in overweging genomen worden: de conformiteit met de EPB-regelgeving, een bestemmingswijziging, aanpassingen aan de omgeving waardoor de lawaaibelasting kan toenemen … Het is dus aan de opdrachtgever om het prestatieniveau van de bouwdetails te bepalen (thermische isolatie, brandveiligheid, toegankelijkheid …), rekening houdend met de reglementaire voorschriften die vaak afhankelijk zijn van de functie van het gebouw.

De thermische isolatie van de bouwdetails bij renovatiewerken vormt een interessante kwestie, aangezien er hiervoor geen specifieke eisen van kracht zijn en omdat de economische rendabiliteit van deze investering geëvalueerd kan worden. Bij de bepaling van de rendabiliteit dient men echter het volledige gebouw in aanmerking te nemen, rekening houdend met het vooropgestelde ambitieniveau (bv. passiefhuisrenovatie) en de risico’s die men loopt wanneer bepaalde details onbehandeld zouden blijven (bv. schimmelontwikkeling).

De economische rendabiliteit is in de regel afhankelijk van de investering die nodig is om de werken uit te voeren en de terugverdieneffecten, die berekend worden aan de hand van het energieverbruik. Ook de coördinatie van de werken kan het prijskaartje beïnvloeden. Bij renovaties is het raadzaam om het volledige project onder de loep te nemen, zelfs indien de werken in verschillende stappen uitgevoerd worden. Zo kan het voor de behandeling van bepaalde aansluitingen nuttig zijn om de fase te bepalen waarin dit in financieel opzicht het voordeligst is.

De rendabiliteit van de investeringen kan berekend worden aan de hand van parameters zoals de brandstofprijs, de evolutie van de energieprijzen, de beschouwde analyseperiode, het BTW-tarief enzovoorts.

Voor meer informatie verwijzen we naar: