Luchtdichtheid

Luchtdichtheid

Sedert de invoering van de EPB-regelgeving worden de luchtdichtheidsprestaties – gemeten met behulp van een pressurisatieproef – in aanmerking genomen bij de berekening van de energieprestatie. Vandaag de dag is er geen enkele expliciete reglementaire eis van toepassing op de luchtdichtheid. Voor specifieke projecten kan er daarentegen wel een vrijwillig eisenniveau vastgelegd worden door de bouwheer. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd dat er vanaf 2018 wel degelijk een luchtdichtheidseis van kracht zal worden (n50 = 0,6/u).

In tegenstelling tot de thermische isolatie kan de luchtdichtheidsprestatie van een gebouw of een specifieke bouwknoop niet voorspeld of berekend worden. Het is bijgevolg onmogelijk om een eenduidig verband te leggen tussen de uit te voeren bouwdetails en de luchtdichtheidsprestatie die uiteindelijk gemeten zal worden. Dankzij de ervaring die het WTCB opgedaan heeft op het vlak van luchtdichtheid, kon er een lijst met prioritair te behandelen bouwknopen opgesteld worden, rekening houdend met het belang van de hierdoor veroorzaakte lekken. In gebouwen met een streng eisenniveau kan zelfs het kleinste luchtlek ervoor zorgen dat het vastgestelde doel niet behaald wordt. In gebouwen waarvoor er een gemiddeld prestatieniveau beoogd wordt, dient men zich prioritair toe te leggen op de belangrijkste lekken.

Classificatie volgens de prioriteit waarmee de bouwknopen behandeld moeten worden (de volledige versie van deze tabel is beschikbaar in de TV 'Luchtdichtheid' die weldra zal verschijnen) (*).
Bouwknoop Massieve constructie (metselwerk) Houtskeletbouw
Muurvoet 3/4 1
Aansluiting van een hellend dak met een puntgevel 1 1/2
Aansluiting van een tussenvloer met een gevel 3/4 1/2
Doorboring van het dak door leidingen 2 2
Integratie van het schrijnwerk in de ruwbouw 2/3 2/3
(*) 1: zeer grote lekken; 2: grote lekken; 3: onbelangrijke lekken; 4: marginale lekken.

Voor meer informatie verwijzen we naar: