Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

 
 1. Gootelement
 2. Beschermings- of draineerlaag
 3. Gewapende dekvloer
 4. Dakafdichting
 5. Thermische isolatie
 6. Betegeling
 7. Dampscherm
 8. Hellingslaag
 9. Draagvloer
 10. Isolerend bouwblok
 11. Vast onderprofiel
Aansluiting tussen een deur en een dakterras waarvan de vloerbedekking verlijmd is op een gewapende dekvloer.

Eén van de kwaliteiten die men mag verwachten van een hedendaags performant gebouw, is dat het integraal toegankelijk is voor een brede groep van gebruikers. Deze vereiste kan soms echter moeilijk verzoenbaar blijken met andere eisen zoals de lucht- en waterdichtheid.

De toegankelijkheid van schrijnwerk wordt niet alleen bepaald door eigenschappen zoals de bedieningskracht, de ergonomie, de vrije doorgangsbreedte enzovoorts (zie de WTCB-Dossiers nr. 2006/4.4), maar ook door het niveauverschil ter hoogte van de toegangsdeur.

Bepaalde publiek toegankelijke gebouwen moeten beantwoorden aan de van kracht zijnde gewestelijke regelgeving (zie tabel).

Toelaatbare niveauverschillen volgens de gewestelijke regelgeving.
Gewest Regelgeving Relevant artikel Niveauverschil (1)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Stedenbouwkundige verordening. Titel IV: toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit Artikel 6 Maximum 20 mm en een maximale afschuining van 30°
Vlaanderen Stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (Besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009 en 18/2/2011) Artikel 18 Maximum 20 mm
Wallonië Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) (articles 414 & 415) (2) Artikel 415/1/1° Geen niveauverschillen toegelaten (3)
(1) Het gaat hier om het maximaal toelaatbare niveauverschil. Indien men grotere niveauverschillen moet overbruggen, dient er een correct uitgevoerde helling, een verticaal hefplateau of een lift voorzien te worden.
(2) Deze regelgeving zal vanaf 1 juli 2015 vervangen worden door de Code du développement territorial (CoDT), waardoor het artikelnummer kan wijzigen.
(3) Dit artikel stelt dat de weg tussen de parking en de ingang van het publiek toegankelijke gebouw geen niveauverschillen mag bevatten.

Naarmate het niveau van de buitenverharding hoger is, zal ook het risico op het ontstaan van waterinfiltraties groter zijn. In het geval van inkomdeuren dient men er dan ook op toe te zien dat de opstand van het afdichtingsmembraan dat zich onder de dorpel bevindt steeds boven het niveau van de buitenverharding uitsteekt. De lucht- en waterdichtheid kan eveneens verbeterd worden door te opteren voor een vast onderprofiel met een geringe dikte.

Het risico op waterinfiltraties kan eveneens beperkt worden door een aantal andere methoden, zoals de plaatsing van een gootelement voor de inkomdeur (voornamelijk bij vloerbedekkingen van het gesloten type zoals betegelingen) of de uitvoering van een buitenverharding (bv. tegels op tegeldragers) met een afvoerrooster vlak voor de inkom van het gebouw.

Voor meer informatie verwijzen we naar: