Prestaties

Daar waar er tot voor kort enkel van onze gebouwen geëist werd dat ze stabiel en waterdicht moesten zijn, stellen we tegenwoordig vast dat ze moeten voldoen aan een hele reeks eisen die niet altijd even gemakkelijk onderling verenigbaar zijn. Dit geldt met name wanneer men de continuïteit van deze prestaties ter hoogte van de bouwdetails - d.w.z. aan de aansluiting tussen de verschillende elementen - dient te waarborgen.

De laatste jaren hebben er immers een groot aantal nieuwe prestatiecriteria hun intrede gedaan in de reglementeringen en de bestekken. Dit was nodig om een antwoord te kunnen bieden op de talrijke huidige milieugerelateerde, economische en maatschappelijke uitdagingen.

De bouwdetails die opgenomen zijn in onze databank houden rekening met de hierna hernomen prestatiecriteria (onder de vorm van symbolen). Zoals reeds vermeld werd in het WTCB-Dossier nr. 2015/1.1 zal er binnenkort voor elk van deze eisen een classificatiesysteem opgesteld worden. Hiermee moet het mogelijk worden om de verschillende details in klassen in te delen volgens hun prestatieniveau ten opzichte van het beschouwde criterium. Het feit dat een detail een slechtere beoordeling krijgt, betekent echter niet noodzakelijk dat het om een niet aan te bevelen oplossing gaat.

Stabiliteit Brandveiligheid Waterdichtheid
Thermische isolatie Luchtdichtheid Akoestische isolatie
Toegankelijkheid Uitzicht Kostprijs