Bouwdetail - plat dak-dakrand

Aansluiting van een plat dak op de gevel - Houten dakvloer - Plaatsing van de balken op het metselwerk

Referentie: 5028
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Details 38 en 39
5028_DET1_1.svg
5028_DET2_1.svg
Aansluiting van de gevel op balken op metselwerk
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Soepel membraan / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
  • Metser
  • Dichtingswerker
  • Stukadoor
 
Aandachtpunten :
  • Tijdens de metselwerken dient men een wachtmembraan aan te brengen ter verwezenlijking van de aansluiting tussen het dampscherm en de bepleistering.
  • De coördinatie tussen de metser, de timmerman, het bedrijf dat zorgt voor de dichtingswerken en de stukadoor die verantwoordelijk is voor de inbedding van het uiteinde van het membraan in de binnenbepleistering moet dus aangepast worden.
5028_JPG1_1.jpg
3D-voorstelling van de details

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
  • Mees (C.)
  • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €19,72
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat