Bouwdetail - plat dak-dakrand

Aansluiting van een plat dak op de gevel - Houten dakvloer - Plaatsing van de balken op metalen draagschoenen

Referentie: 5027
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Details 36 en 37
5027_DET1_1.svg
5027_DET2_1.svg
Aansluiting van de gevel op balken op metalen draagschoenen
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Soepel membraan / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
  • Timmerman
  • Dichtingswerker
  • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
  • Men dient een wachtmembraan aan te brengen om de continuïteit van de luchtdichtheid tussen het dampscherm en de bepleistering ter hoogte van het platte dak te waarborgen.
  • Men dient te zorgen voor een goede coördinatie tussen de betrokken aannemers. Tijdens de timmerwerken moet men immers kunnen beschikken over een verenigbaar aansluitingsmembraan met een toereikende breedte.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
  • Mees (C.)
  • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €19,72
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat