Bouwdetail - hellend dak-doorvoering

Doorboring van een hellend dak door een rookgasafvoerkanaal - Geval van een dampscherm dat niet tot de branreactieklasse A behoort

Referentie: 5020
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 21
5020_DET1_1.svg
Doorboring van een hellend dak door een rookgasafvoerkanaal in het geval van een dampscherm dat niet tot de brandreactieklasse A behoort
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm / Onbrandbare plaat : Droog-droogaansluiting
 
Betrokken vaklieden :
  • Timmerman
  • Verwarmingstechnicus
 
Aandachtspunten :
  • Het dampscherm moet zodanig afgesneden worden dat voldaan is aan de minimumafstanden die opgelegd worden de CE-markering van het gebruikte kanaal en de bijlagen A van de normen NBN EN 15287-1 en NBN EN 15287-2.
  • Men dient gebruik te maken van onbrandbare platen en toe te zien op de correcte aansluiting tussen de platen en het dampscherm enerzijds en tussen de platen en het kanaal anderzijds. Het gebruikte aansluitingsproduct moet brandbestendig zijn en de isolatie onbrandbaar.
  • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
  • Mees (C.)
  • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €19,72
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat