Bouwdetail - hellend dak-doorvoering

Doorboring van een hellend dak door een kanaal dat niet bestemd is voor de rookgasafvoer - Mof voor een klassiek kanaal

Referentie: 5019
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 20
5019_DET1_1.svg
Gebruik van een mof voor de luchtdichte afwerking van de doorboring van een hellend dak door een klassiek kanaal dat niet bestemd is voor de rookgasafvoer
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm / Moffen : Droog-droogaansluiting
 
Betrokken vaklieden :
  • Timmerman
  • Installateur van het ventilatiesysteem
  • Sanitair installateur
 
Aandachtspunten :
  • Men dient gebruik te maken van een luchtdichte mof en toe te zien op de correcte aansluiting tussen de mof en het dampscherm.
  • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
  • Mees (C.)
  • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €19,72
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat