Bouwdetail - hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van het dakschild van een bijgebouw op een gevel

Referentie: 5017
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 18
5017_DET1_1_NL.svg
Gefaseerde uitvoering van de aansluiting van het dakschild van een bijgebouw op een gevel (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
 • Dampscherm / EPDM-membraan : Droog-droogaansluiting
 • EPDM-membraan / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Metser
 • Timmerman
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • Het membraan dat tussen de twee mortellagen aangebracht wordt, moet verenigbaar zijn met het luchtscherm (bv. EPDM). Het moet lang genoeg zijn om de aansluiting met het dampscherm van het dakschild mogelijk te maken.
 • Ter hoogte van de draagmuur moet dit membraan vlak tegen het metselwerk afgesneden worden door de stukadoor op het ogenblik dat deze zijn werkzaamheden aanvat.
 • Er mogen geen verticale sleuven uitgevoerd worden die het membraan zouden kunnen beschadigen. Indien dergelijke sleuven onvermijdelijk zijn, dient men de luchtdichtheid te herstellen met behulp van een gipsbepleistering.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat