Bouwdetail - hellend dak-binnenmuur

Aansluiting van een dakschild op een dwarsmuur uit metselwerk

Referentie: 5015
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 16
5015_DET1_1.svg
Aansluiting van een dakschild op een dwarsmuur uit metselwerk (horizontale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Luchtdichtingsmembraan : Droog-droogaansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Metser
 • Timmerman
 • Dakdekker
 
Aandachtspunten :
 • Er moet een wachtstrook aangebracht worden op de kop van de dwarsmuur alvorens men de timmerwerken kan verderzetten.
 • De aannemer dient de hoogte van de puntgevels en dwarsmuren te controleren om zeker te zijn dat er voldoende ruimte is voor de plaatsing van de thermische isolatie.
 • De kop van de puntgevels en de dwarsmuren moet glad afgewerkt worden met mortel om te vermijden dat het wachtmembraan van het dampscherm beschadigd zou raken.
 • Dit membraan moet tot zijn definitieve bevestiging gedurende de volledige duur van de bouwplaatswerkzaamheden op zijn plaats blijven.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.
 
NB: bij dit detail is de bepleistering van de dwarsmuur niet noodzakelijk voor de luchtdichtheid van het gebouw.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat