Bouwdetail - hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van een dakschild met een gevel uit houtskeletbouw - Luchtscherm in de dakschilden

Referentie: 5014
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 15
5014_DET1_1.svg
Plaatsing van een luchtscherm in een dakschild aan de aansluiting met een gevel uit houtskeletbouw (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Luchtdichtingsmembraan en/of houten beplating : Droog-droogaansluiting
 
Betrokken vakman :
Houtbouwer
 
Aandachtspunten :
  • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen.
  • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
  • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
  • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
  • Mees (C.)
  • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €19,72
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat