Bouwdetail - hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van een dakschild op een gevelmuur uit metselwerk - Luchtscherm in het dakschild - Aansluitingsstrook met de bepleistering

Referentie: 5012
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 13
5012_DET1_1.svg
Toepassing van een luchtscherm en een aansluitingsstrook met de bepleistering in een dakschild aan de aansluiting met een gevelmuur uit metselwerk (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Timmerman
 • Aannemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de thermische isolatie en het luchtscherm
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen.
 • Om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan door het verschil in aard van de ondergronden (in dit geval: een gevelmuur uit metselwerk en een balk uit gewapend beton) moet er een mechanische versteviging aangebracht worden.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat