Bouwdetail - hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van een hellend dak met een puntgevel uit houtskeletbouw

Referentie: 5011
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 12
5011_DET1_1.svg
Aansluiting van een hellend dak met een puntgevel uit houtskeletbouw
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Soepel membraan en/of houten beplating : Droog-droogaansluiting
 
Betrokken vakman :
Houtbouwer
 
Aandachtspunten :
  • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen.
  • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
  • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
  • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
  • Mees (C.)
  • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €19,72
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat