Bouwdetail - hellend dak-buitenmuur

Aansluiting van een hellend dak op een puntgevel uit metselwerk

Referentie: 5010
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 11
5010_DET1_1.svg
Aansluiting van een hellend dak op een puntgevel uit metselwerk (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm / Bepleistering : Droog-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Timmerman
 • Aannemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de thermische isolatie en het luchtscherm
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen. Het gekozen bevestigingssysteem bepaalt welke van de drie voornoemde vaklieden de uitvoering van deze lus voor zijn rekening dient te nemen.
 • De lengte van de stroken van het dampscherm moet toereikend zijn om een luchtdichte aansluiting met de bepleistering te kunnen verzekeren. Bij de bepaling van deze afmeting dient men voldoende rekening te houden met de dikte van de latten en de tengellatten.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.
 • We willen eraan herinneren dat de isolatie van de kop van de puntgevel essentieel is om het ontstaan van koudebruggen te vermijden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat