Bouwdetail - hellend dak-hellend dak

Aansluiting van een dak op de nokbalk - Luchtdichtingsmembraan onder de nokbalk

Referentie: 5009
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 10
5009_DET1_1_NL.svg
Aansluiting op de nokbalk (verticale doorsnede) - Luchtdichtingsmembraan onder de nokbalk
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
 • Dampscherm : Droog-droogaansluiting (tussen de stroken van het dampscherm)
 
Betrokken vaklieden :
 • Timmerman
 • Aannemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de thermische isolatie en het luchtscherm
 
Aandachtspunten :
 • De thermische isolatie en het dampscherm moeten met elkaar in contact blijven.
 • Het dampscherm dient lusvormig omgeplooid te worden (ontspanningslus) om te vermijden dat er scheuren zouden ontstaan als gevolg van de differentiële bewegingen.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.
 • Voor dit detail is het niet noodzakelijk om het dakvlak tot aan de nok te isoleren. Indien er op deze plaats echter doorvoeringen voor technische installaties voorzien zijn, dient men wel een isolatiemateriaal aan te brengen om deze installaties te beschermen tegen vorst.
 • Indien er hoge akoestische eisen gesteld worden, dient men de nodige aandacht te besteden aan de keuze van het isolatiemateriaal, de dikte van de afwerkingsplaten en de keuze van het bevestigingssysteem.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat