Bouwdetail - hellend dak-hellend dak

Aansluiting van een dak op de gordingen - Luchtdicht wachtmembraan

Referentie: 5008
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 9
5008_DET1_1_NL.svg
Aansluiting op de gordingen (verticale doorsnede) - Luchtdicht wachtmembraan
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
Dampscherm : Droog-droogaansluiting (tussen de stroken van het dampscherm)
 
Betrokken vaklieden :
 • Timmerman
 • Aannemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de thermische isolatie en het luchtscherm
 
Aandachtspunten :
 • Er moet een wachtstrook aangebracht worden op de gordingen alvorens men de timmerwerken kan verderzetten.
 • De wachtstroken moeten een toereikende lengte vertonen (minstens 20 cm aan weerszijden van de gording) om de vlotte aansluiting op de stroken in de lopende delen toe te laten.
 • De lengte van de bevestigingsschroeven van de afwerkingsplaten en/of de sectie van het latwerk moeten aangepast worden. Om de doorboring van het dampscherm te vermijden, moet de lengte van de schroeven kleiner zijn dan de dikte van de tengellatten, vermeerderd met de dikte van de afwerkingsplaten: lschroef < dtengellat + dplaat.
 • De installatie van spots moet vermeden worden. Indien dit toch noodzakelijk is, dient men ervoor te zorgen dat de leidingspouw over een toereikende dikte beschikt.
 • Indien het mogelijk is om een oriënterende luchtdichtheidsmeting uit te voeren, worden de afwerkingsplaten pas na deze proef aangebracht.
 • Indien er hoge akoestische eisen gesteld worden, dient men de nodige aandacht te besteden aan de keuze van het isolatiemateriaal, de dikte van de afwerkingsplaten en de keuze van het bevestigingssysteem.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat