Bouwdetail - buitenmuur-maaiveld

Aansluiting van de gevel op een muurvoet uit metselwerk - Cementering

Referentie: 5001
Publicatiedatum: 01-12-2015

TV 255 Detail 2
5001_DET1_1.svg
Cementering van een muurvoet uit metselwerk (verticale doorsnede)
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
 • Bepleistering / Mortellaag : nat-nataansluiting
 • Mortellaag / Betonplaat : nat-nataansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Metser
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • De mortel wordt aangebracht op het verticale vlak dat afgebakend wordt door het anticapillaire membraan en de betonplaat en vervolgens op de betonplaat.
 • De doorvoeringen van de technische installaties moeten behandeld worden.
 • Wanneer de luchtdichtheid van het oppervlak dat zich onder de anticapillaire barrière bevindt tot stand gebracht wordt door een geschikte cementering met een aanzienlijke dikte, kan het noodzakelijk zijn om een plint en/of een dikkere lijmvoeg aan te brengen om de rand van de vloerbedekking af te dekken. Er bestaan eveneens een aantal alternatieve oplossingen (bv. hielplinten, hoeklijsten met een geschikt profiel) die gekarakteriseerd zijn door een zekere buigzaamheid en waarmee het mogelijk is te beantwoorden aan de akoestische eisen.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat