Bouwdetail - buitenmuur-maaiveld

Aansluiting van de gevel op een muurvoet uit metselwerk - Luchtdicht aansluitingsmembraan

Referentie: 5000
Publicatiedatum: 01-01-2015

TV 255 Detail 1
5000_DET1_1.svg
Toepassing van een luchtdicht aansluitingsmembraan ter hoogte van een muurvoet uit metselwerk (verticale doorsnede).
Aard van het luchtscherm (de luchtschermen) en type aansluitingen :
 • Bepleistering / Luchtdichtingsmembraan : droog-nataansluiting
 • Luchtdichtingsmembraan / Betonplaat : droog-droogaansluiting
 
Betrokken vaklieden :
 • Metser
 • Stukadoor
 
Aandachtspunten :
 • Het membraan wordt op de betonplaat gekleefd. Deze laatste moet voldoende proper zijn om de goede hechting te waarborgen.
 • De aansluiting tussen het membraan en de bepleistering wordt verzekerd door een derde materiaal (bv. een kleefband), dat aan weerszijden van de verbonden elementen een minimale overlapping van 2 cm moet vertonen.
 • Tijdens de bouwplaatswerkzaamheden is het risico op een beschadiging van het membraan reëel. De tegelzetter moet zeer zorgvuldig te werk gaan bij het afsnijden van de randstrook teneinde het luchtscherm niet te beschadigen. Hiertoe zou hij bijvoorbeeld kunnen gebruikmaken van een soort tijdelijke snijplank waarop de randstrook afgesneden wordt en die het achterliggende kwetsbare luchtdichtingsmateriaal beschermt. Hij zou eveneens zijn toevlucht kunnen nemen tot een snijtoestel van het type dat voorgesteld wordt in afbeelding 75 (zie verder).
 • De doorvoeringen van de technische installaties doorheen het membraan moeten behandeld worden (zie TV 255, § 5.3.5 , p. 54).
5000_JPG1_1.jpg
Afb. 75 Snijtoestel waarmee het luchtdichtingsmembraan niet beschadigd wordt

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

255: Luchtdichtheid van gebouwen. Cover
Luchtdichtheid van gebouwen.
Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes die men dient te volgen om te komen tot gebouwen met een goede luchtdichtheid. De volgende aspecten worden hierbij in detail besproken: - De nuttige basisgegevens voor de bepaling van de luchtdichtheid - De uitdrukking van de luchtdichtheid en de eisen op gebouwniveau - Het ontwerp van een luchtdicht gebouw en de coördinatie van de uitvoering - De producten en materialen ter verzekering van de luchtdichtheid - De behandeling van de bouwdetails - De beoordeling van de luchtdichtheidsprestaties van een gebouw - Het onderhoud van het gebouw en de potentiële impact van de gebruikers.
Auteurs:
 • Mees (C.)
 • Loncour (X.)
Prijzen voor papieren versie:
 • Aannemers en het onderwijs: €19,72
 • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €26,29
 • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €32,86
Download in PDF-formaat