Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Bescherming van leidingen door middel van een dekvloer

Referentie: 3095
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 26
3095_DET1_1.svg
Afb. 134 Leiding in een dekvloer.
 
1. Lichte scheidingswand of massieve muur van een schacht
2. Kunststofleiding of onbrandbare leiding
3. Uitsparing
4. Afdichting
5. Dekvloer
Afbeelding 134 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van een doorvoering van een kunststofleiding of onbrandbare leiding in verticale wanden van een schacht door middel van inbedding in een dekvloer. Deze plaatsingsvoorschriften zijn niet geldig voor leidingen die de vloer doorboren en dan pas naar de schacht geleid worden.
 
1. Lichte scheidingswand of massieve wand
De beschouwde brandwerende verticale wand van de schacht kan zowel een lichte scheidingswand als een massieve muur zijn.
 
2. Kunststofleiding of onbrandbare leiding
De karakteristieken van de leidingen moeten aan de volgende criteria beantwoorden:
* maximale diameter: 110 mm
* type: alle mogelijke types brandbare leidingen (PVC, PE ...) of onbrandbare leidingen (staal ...).
 
3. en 4. Uitsparing en afdichting
Er dienen geen specifieke maatregelen getroffen te worden ter hoogte van de doorvoering in zoverre aan de hieronder vermelde plaatsingsvoorschriften voldaan wordt.
 
5. Dekvloer
Het gaat om cementgebonden dekvloeren of anhydrietdekvloeren met een minimale lengte uit tabel 11, die te beschouwen zijn als veilige waarden (een kleinere lengte zou kunnen volstaan op voorwaarde dat een proefverslag dit bevestigt) indien de leidingen niet ingebed zijn in een brandbare isolatie.
De dekvloer dient de leidingen met een minimum van 30 mm (d) te bedekken (diverse andere overwegingen kunnen deze minimumdikte verhogen).
3095_JPG1_1_NL.JPG

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat