Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met brandwerende koorden

Referentie: 3094
Publicatiedatum: 01-03-2015

 TV 254 Fiche 25.3
3094_DET1_1.svg
Afb. 129 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende koord.
 
1. Massieve vloer
2. Lineaire voeg
3. Brandwerende koord
Afbeelding 129 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve vloer of ter hoogte van de aansluiting tussen een massieve vloer en een massieve muur met behulp van een brandwerende koord.
 
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De breedte van een lineaire voeg varieert doorgaans van 10 tot ongeveer 200 mm.
 
3. Brandwerende koord
Vooraleer de brandwerende koord aan te brengen dient men de voeg te reinigen en te ontstoffen. De richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag dienen nageleefd worden. In sommige gevallen wordt er desnoods ook gebruikgemaakt van een systeemspecifieke lijm. Indien nodig worden in de lineaire voeg langs de bovenzijde hoekijzers geplaatst met een tussenafstand zoals aanbevolen door de fabrikant. De diameter van de brandwerende koord dient steeds groter te zijn dan de breedte van de lineaire voeg.
Indien de brandwerende koord te kort is om de gehele lengte van de lineaire voeg te vullen, dient men een voldoende overlap (100 tot 150 mm, zoals getest) te voorzien tussen de koorden of een speciaal vilt te verlijmen ter hoogte van de verbinding tussen twee koorden.Soms dient men de voeg bijkomend af te schermen met een metalen plaat. In deze context dienen het proefverslag en de plaatsingsrichtlijnen van de fabrikant nageleefd te worden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat