Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met een brandwerend schuim

Referentie: 3093
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 25.2
3093_DET1_1.svg
Afb. 128 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve vloeren met een brandwerend schuim.
 
1. Massieve vloer
2. Lineaire voeg
3. Brandwerend schuim
Afbeelding 128 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve vloer of ter hoogte van de aansluiting tussen een massieve vloer en een massieve muur met behulp van een brandwerend schuim.
 
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De breedte van een lineaire voeg varieert doorgaans van 5 tot ongeveer 50 mm.
 
3. Brandwerend schuim
Vooraleer het brandwerende schuim aan te brengen dient men de voeg te reinigen en te ontstoffen. Soms wordt aangeraden de voeg eveneens vooraf te bevochtigen. De richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag dienen nageleefd worden. De noodzakelijke opvullingsdiepte (doorgaans 50 tot 200 mm) is afhankelijk van de voegbreedte en de te bereiken brandweerstand (EI). In deze context dienen de waarden gespecificeerd in het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant strikt nageleefd te worden. Het is aangeraden de voeg over de volledige vloerdikte op te vullen. Het brandwerende schuim dient eventueel afgewerkt te worden met een soepele voeg om deze te beschermen tegen uv-straling.
Brandwerende schuimen zijn doorgaans minder vervormbaar dan brandwerende kitten. De maximale vervorming van het aangewende schuim dient de te verwachten vervormingen van de constructie in normale toestand (zonder brand) te kunnen opvangen.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat