Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Brandwerende roosters in massieve vloeren

Referentie: 3091
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 24
3091_DET1_1_NL.svg
Afb. 126 Brandwerend rooster in een brandwerende massieve vloer.
 
1. Massieve vloer
2. Brandwerend rooster
3. Uitsparing en speling rond het brandwerende rooster
4. Afdichting rond het brandwerende rooster
5. Ondersteuning van het brandwerende rooster
Deze fiche herneemt de voorschriften voor de plaatsing van brandwerende roosters in brandwerende massieve vloeren. Het gaat hier alleen om principiële plaatsingsvoorschriften die door een classificatierapport of proefverslag bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de afdichting dient in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de proef en de montagevoorschriften van de fabrikanten.
 
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Brandwerend rooster
Brandwerende roosters hebben doorgaans een maximale afmeting van 800 x 400 mm voor rechthoekige roosters en een maximale diameter van 400 mm voor ronde roosters.
 
3. et 4. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het brandwerende rooster moet vermeld worden in de technische fiche van de fabrikant die gebaseerd is op het proefverslag of het classificatie- of extrapolatierapport van de proefresultaten. In de vloer wordt doorgaans een opening voorzien die even groot is als de afmetingen van het brandwerende rooster.
 
5. Ondersteuning van het brandwerende rooster
Onderaan de opening wordt een steunlat uit brandwerend plaatmateriaal aangebracht, waarop het brandwerende rooster geplaatst wordt.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat