Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van beschermde kanalen met een brandwerende bespuiting in brandwerende massieve vloeren

Referentie: 3090
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 23.7
3090_DET1_1.svg
Afb. 125 Afdichting van een doorvoering van een beschermd kanaal met een brandwerende bespuiting in een brandwerende massieve vloer.
 
1. Massieve vloer
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het kanaal
4. Afdichting rond het kanaal
5. Brandwerende bespuiting
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Luchtkanaal
Er dient een brandwerend beschermd luchtkanaal voorzien te worden over de gehele lengte van het (sub-)compartiment. De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd zijn (doorgaans metalen kanalen) en wat hun maximale diameter (ronde kanalen) en afmetingen (rechthoekige kanalen) zijn. De afmetingen van het kanaal bedragen doorgaans maximaal 1.500 x 1.000 mm, tenzij anders vermeld in het proefverslag.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het beschermde kanaal moet vermeld worden in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen het brandwerend beschermde kanaal en de massieve vloer dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag. Het verschil tussen de afmetingen van de uitsparing en de afmetingen van het kanaal mag maximaal de dikte van de aan te brengen brandwerende bespuiting bedragen. De afdichting van de ruimte tussen het kanaal en de uitsparing in de vloer wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag (afdichten met mortel, dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ...).
 
5. Brandwerende bespuiting
De brandwerende bespuiting wordt zowel aangebracht op het kanaal (soms met behulp van een gaas) als tegen de brandwerende massieve vloer (ter hoogte van de doorvoering). De bespuiting wordt aangebracht over de gehele lengte van het (sub-)compartiment.
 
6. Ophangconstructie van de luchtkanalen (niet zichtbaar op afbeelding 125)
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat