Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met plaatmaterialen in brandwerende massieve vloeren

Referentie: 3089
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 23.6
3089_DET1_1.svg
Afb. 124 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met platen (op basis van gips of calciumsilicaat) in brandwerende massieve vloeren.
 
A. Doorlopende bescherming
 
1. Massieve vloer
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting ter hoogte van de doorvoering
5. Brandwerende beschermingsplaat
3089_DET2_1.svg
Afb. 124 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met platen (op basis van gips of calciumsilicaat) in brandwerende massieve vloeren.
 
B. Onderbroken bescherming
 
1. Massieve vloer
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting ter hoogte van de doorvoering
5. Brandwerende beschermingsplaat
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Luchtkanaal
De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd zijn (doorgaans metaal) en wat hun maximale diameter (ronde kanalen) en afmetingen (rechthoekige kanalen) zijn. De afmetingen van het te beschermen kanaal bedragen doorgaans maximaal 1.200 x 1.200 mm, tenzij anders vermeld in het proefverslag.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het brandwerende beschermde kanaal moet vermeld worden in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen het brandwerend beschermde kanaal en de massieve vloer dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag. Bij het beschermen van luchtkanalen met brandwerende platen zijn er twee mogelijkheden:
* indien de opening voldoende groot is, kan de brandwerende plaat doorlopen (zie afbeelding 124 A). Er wordt dan gestreefd naar een opening in de brandwerende massieve vloer die 50 mm groter is dan de afmetingen van het beklede kanaal. Rondom het brandwerend beschermde kanaal wordt een bijkomende brandwerende plaatstrook (25 x 60 mm) aangebracht met nieten of deze wordt eventueel verlijmd. De overige opening wordt opgevuld met een cementmortel
* indien de opening in de brandwerende massieve vloer klein is, kan de brandwerende plaat ook ter hoogte van de doorvoering onderbroken worden (zie afbeelding 124 B). De opening tussen het onbeschermde kanaal en de vloer wordt doorgaans over de gehele dikte van de muur opgevuld met rotswol. De aansluiting tussen de brandwerende beschermingsplaat en de massieve vloer wordt verwezenlijkt met een brandwerende kit.
 
5. Brandwerende beschermingsplaat
De brandwerende beschermingsplaten worden geplaatst conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Het type (calciumsilicaat, gips ...), de dikte en de bevestigingswijze van de platen zijn hierbij van belang.
 
6. Ophangconstructie van de luchtkanalen (niet zichtbaar op afbeelding 124)
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat