Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels, kabelbundels of kabelgoten in brandwerende massieve vloeren met brandwerende kussens

Referentie: 3083
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 22.6
3083_DET1_1.svg
Afb. 115 Afdichting van een doorvoering van kabels, kabelbundels of kabelgoten in een brandwerende massieve vloer met brandwerende kussens.
 
1. Massieve vloer
2. Kabel, kabelbundel of kabelgoot
3. Uitsparing en speling rond de kabel, kabelbundel of kabelgoot
4. Brandwerende kussens
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Kabels, kabelbundels of kabelgoten
De karakteristieken van de kabels, kabelbundels en kabelgoten moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, gebaseerd op classificatierapporten en proefverslagen. Zo moet in de voorschriften van de fabrikanten het volgende aangegeven zijn:
* het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de resultaten van de proeven naar alle courante kabels geëxtrapoleerd worden)
* de maximaal toegelaten buitendiameter en diameter van de geleider. Voor kabelbundels wordt het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels
* de afmetingen (b x l x h) en de dikte voor kabelgoten (bv. 60 x 500 x 60 - 1,5 mm).
 
3. Uitsparing
De grootte van de uitsparing en de overmaat van de uitsparing ten opzichte van de kabels, kabelbundels of kabelgoten mogen niet groter zijn dan de waarden die vermeld staan in het proefverslag. De grootte van de uitsparing mag niet groter zijn dan deze die getest is geweest (bv. 1.200 x 600 mm of 1.600 x 800 mm). Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen. De afmeting van de uitsparing in de vloer moet kleiner zijn dan de geteste afmetingen van de uitsparing tijdens de brandproef. Bovendien moet de afstand tussen de kabels, kabelbundels of kabelgoten en de randen van de uitsparing groter zijn dan de geteste afstand, teneinde een correcte en voldoende opvulling te kunnen uitvoeren.
 
4. Brandwerende kussens
De afdichting van de ruimte tussen de kabels, kabelbundels of kabelgoten en de uitsparing in de massieve vloer wordt gerealiseerd met brandwerende kussens. Deze worden doorgaans ondersteund door een metalen net dat mechanisch bevestigd wordt in de massieve vloer. Er worden meestal brandwerende kussens met de volgende afmetingen gebruikt: 250 x 80 x 60, 250 x 200 x 60, 340 x 200 x 35 of 340 x 100 x 25 (l x b x h in mm). De brandwerende kussens moeten in de goede richting gemonteerd worden (zie de voorschriften van de fabrikant). De kussens dienen voldoende samengedrukt te worden (bv. uit de tabellen van de fabrikant weet de plaatser hoeveel zakjes er nodig zijn per m²).
 
5. Ophangconstructie van de kabels, kabelbundels of kabelgoten (niet zichtbaar op afbeelding 115, p. 174)
De kabels, kabelbundels of kabelgoten dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat