Bouwdetail - binnenvloer-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende massieve vloeren met brandwerende kitten

Referentie: 3071
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 20.1
3071_DET1_1.svg
 Afb. 102 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende kit.
 
A. Met een kit op rugvulling
 
1. Massieve vloer
2. Onbrandbare leiding
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Brandwerende kit (en rugvulling)
3071_DET2_1.svg
 Afb. 102 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende massieve vloeren met een brandwerende kit.
 
B. Over de volledige diepte van de vloer
 
1. Massieve vloer
2. Onbrandbare leiding
3. Uitsparing en speling rond de leiding
4. Brandwerende kit (en rugvulling)
1. Massieve vloer
Het gaat hier om een massieve vloer die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve vloer, ofwel met een gelijkaardige massieve vloer. Andere massieve vloeren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de vloer aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Onbrandbare leidingen
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de leidingen opgebouwd zijn (staal, koper ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (zie de voorschriften van de fabrikant). Verder moet het proefverslag de nodige aanduidingen bevatten met betrekking tot hun minimale en maximale wanddikte (gewoonlijk 0,5 tot 5 mm).
 
3. Uitsparing en speling
De uitsparing in de vloer wordt uitgevoerd met behulp van een boor. Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding moet vermeld worden in het proefverslag. Van groot belang is dat de speling rondom de onbrandbare leiding niet te groot is. In principe is de speling tussen de uitsparing en de leiding niet groter dan 50 mm (tenzij anders vermeld in het proefverslag). Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikant te raadplegen.
 
4. Afdichting met een brandwerende kit
De afdichting van de ruimte tussen de leiding en de uitsparing in de vloer wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
* over de volledige diepte van de vloer (zie afbeelding 102 B, p. 150)
* met een kit op rugvulling (zie afbeelding 102 A, p. 150). De materialen die gebruikt worden voor de rugvulling moeten overeenkomen met het materiaal dat gebruikt werd tijdens de proef. Er moet voldoende diepte worden vrijgehouden aan beide zijden voor de kit.
 
5. Ophangconstructie van de leidingen (niet zichtbaar op afbeelding 102)
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap.
 

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat