Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met brandwerende koorden

Referentie: 3067
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 18.3
3067_DET1_1.svg
Afb. 98 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met een brandwerend koord.
 
1. Massieve muur
2. Lineaire voeg
3. Brandwerend koord
Afbeelding 98 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve muur of voor de aansluiting tussen een massieve muur en een massieve vloer met behulp van een brandwerende koord.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De lineaire voeg kan zowel horizontaal als verticaal uitgevoerd worden. De breedte van de lineaire voeg varieert doorgaans van 10 tot maximaal 200 mm.
 
3. Brandwerende koord
Belangrijk om aan te stippen is dat de brandwerende koord getest dient te zijn in de positie waarin ze toegepast zal worden. Vooraleer het brandwerende koord aan te brengen dient men de voeg te reinigen en te ontstoffen. De richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag dienen nageleefd te worden. Brandwerende koorden worden geklemd in de lineaire voeg, indien nodig wordt er in sommige gevallen ook gebruikgemaakt van een systeemspecifieke lijm. De diameter van de brandwerende koord dient steeds groter te zijn dan de breedte van de lineaire voeg (afhankelijk van de densiteit - zie de richtlijnen van de fabrikant).
 
De brandwerende koord kan zowel langs één zijde, beide zijden of centraal in de muur aangebracht worden.
Indien de lengte van de brandwerende koord ontoereikend is voor het vullen van de gehele lengte van de lineaire voeg dient men een voldoende overlap (100 tot 150 mm, zoals getest) te voorzien tussen de koorden of een speciaal vilt te verlijmen ter hoogte van de verbinding tussen twee koorden.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat