Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met een brandwerend schuim

Referentie: 3066
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 18.2
3066_DET1_1.svg
Afb. 97 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met een brandwerend schuim.
 
1. Massieve muur
2. Lineaire voeg
3. Brandwerend schuim
Afbeelding 97 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve muur of voor de afdichting van voegen ter hoogte van de aansluiting tussen een massieve muur en een massieve vloer met behulp van een brandwerend schuim.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De lineaire voeg kan zowel horizontaal als verticaal uitgevoerd worden. De breedte van de lineaire voeg varieert doorgaans van 5 tot ongeveer 50 mm.
 
3. Brandwerend schuim
Belangrijk om aan te stippen is dat het brandwerende schuim getest dient te zijn in de positie waarin ze toegepast zal worden. Vooraleer het brandwerende schuim aan te brengen dient men de voeg te reinigen en ontstoffen. Soms wordt aangeraden de voeg eveneens vooraf te bevochtigen. De richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag dienen nageleefd worden. De noodzakelijke opvullingsdiepte (doorgaans tussen 50 en 200 mm) is afhankelijk van de voegbreedte en de te bereiken brandweerstand (EI). In deze context dienen de waarden gespecificeerd in het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant strikt nageleefd te worden. Het is aangeraden de voeg over de volledige muurbreedte op te vullen. Het brandwerende schuim dient eventueel afgewerkt te worden met een soepele voeg om deze te beschermen tegen UV-straling.
Brandwerende schuimen zijn doorgaans minder vervormbaar dan brandwerende kitten. De maximale vervorming van het aangewende schuim dient de te verwachten vervormingen van de constructie in normale toestand (zonder brand) te kunnen opvangen.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat