Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met brandwerende kitten

Referentie: 3065
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 18.1
3065_DET1_1.svg
Afb. 96 Afdichting van lineaire voegen in brandwerende massieve muren met een brandwerende kit.
 
1. Massieve muur
2. Lineaire voeg
3. Brandwerende kit
4. Eventuele rugvulling
Afbeelding 96 geeft een schematische voorstelling van de plaatsingsvoorschriften voor de afdichting van lineaire voegen in een brandwerende massieve muur of voor de afdichting van voegen ter hoogte van de aansluiting tussen een massieve muur en een massieve vloer met behulp van een brandwerende kit.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Lineaire voeg
De lineaire voeg kan zowel horizontaal als verticaal uitgevoerd worden. Belangrijk om aan te stippen is dat de brandwerende kit getest dient te zijn in de positie waarin ze toegepast zal worden. De breedte van de lineaire voeg varieert doorgaans van 5 tot circa 50 mm. De richtlijnen van de fabrikant (gebaseerd op het proefverslag/de proefverslagen) dienen nageleefd te worden.
 
3. en 4. Brandwerende kit en rugvulling
Vooraleer de brandwerende kitvoeg aan te brengen, dient men de lineaire voegopening te reinigen en te ontstoffen. Indien vereist (zie proefverslag) kan men een rugvulling aanbrengen. De materialen die gebruikt worden voor de rugvulling moeten overeenkomen met het materiaal dat gebruikt werd tijdens de test. Aan beide zijden moet er voldoende diepte vrijgehouden worden voor de brandwerende kit. Hieromtrent dienen de richtlijnen van de fabrikant en het proefverslag geraadpleegd te worden.
Men kan de kitvoeg op de volgende manieren positioneren:
 - langs beide zijden van de massieve muur
 - langs één zijde van de massieve muur (indien de voeg in twee richtingen getest werd)
 - in het midden van de massieve muur.
De voegdiepte, gemeten vanaf de massieve muur in geval van beton, met andere woorden zonder afwerking, dient conform het proefverslag te zijn. De voegdiepte moet aangepast zijn aan de voegbreedte. In deze context dienen de waarden gespecificeerd in het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant strikt nageleefd te worden.
Brandwerende kitten laten doorgaans een grotere vervorming toe dan brandwerende schuimen. De maximale vervorming van de aangewende kit dient de te verwachten vervormingen van de constructie in normale toestand (zonder brand) te kunnen opvangen. Hiervoor verwijzen we naar de testnormen voor kitten (elasticiteit).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat