Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Brandwerende roosters in massieve muren

Referentie: 3064
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 17
3064_DET1_1.svg
Afb. 95 Brandwerend rooster in een brandwerende massieve muur.
 
1. Massieve muur
2. Brandwerend rooster
3. Uitsparing en speling
Deze paragraaf beschrijft de plaatsingsvoorschriften voor brandwerende roosters in brandwerende massieve muren. Het gaat hier alleen om principiële plaatsingsvoorschriften die door een classificatierapport of proefverslag bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de afdichting dient dan ook in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de proef en de montagevoorschriften van de fabrikanten.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Brandwerend rooster
Brandwerende roosters hebben doorgaans een maximale afmeting van 1.200 x 800 mm voor rechthoekige roosters en een maximale diameter van 400 mm voor ronde roosters. Tenzij anders vermeld in het proefverslag.
Het brandwerende rooster wordt in het midden van de scheidingswand geplaatst conform het proefverslag. Het rooster kan in de opening verkleefd worden met een mastieklijm die rondom het rooster aangebracht wordt. Tenzij anders vermeld in het proefverslag, dienen brandwerende roosters met horizontaal geplaatste lamellen uitgevoerd te worden.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het brandwerende rooster moet vermeld worden in de technische fiche van de fabrikant, gebaseerd op het proefverslag of het classificatie- of extrapolatierapport van de proefresultaten.
In principe wordt in de massieve muur een opening voorzien die even groot is als de afmetingen van het brandwerende rooster.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat