Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Plaatsing van schakelaars en stopcontacten in brandwerende massieve muren door middel van brandwerende kappen

Referentie: 3063
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 16.4
3063_DET1_1.svg
Afb. 94 Plaatsing van de brandwerende kappen.
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Uitsparing en brandwerende kap
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de brandwerende kap mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag (in principe is de diameter van de uitsparing 1 of 2 mm groter dan de diameter van de kap). Ze kunnen voor alle soorten kunststof of metalen inbouwdozen gebruikt worden (zie de voorschriften van de fabrikant).
 
3. Plaatsing van de kap en de inbouwdoos
Alvorens de contactdozen te plaatsen, moeten de brandwerende kappen aangebracht worden. De inbouwdozen kunnen op een traditionele manier met schroeven bevestigd worden, terwijl de brandwerende kappen ofwel met ingewerkte metalen draden ofwel met nieten bevestigd worden. De bevestiging van de brandwerende kap gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat