Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Type-oplossing voor niet-brandwerende schakelaars en stopcontacten in brandwerende massieve muren

Referentie: 3060
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 16.1
3060_DET1_1.svg
Afb. 89 Schakelaar of stopcontact in een brandwerende massieve muur.
 
1. Massieve muur
2. Uitsparing
3. Inbouwdoos en stopcontact of schakelaar
In deze fiche worden de plaatsingsvoorschriften opgenomen voor (enkele of dubbele) schakelaars en stopcontacten in brandwerende (gestandaardiseerde of gelijkaardige) massieve muren met een vereiste brandweerstand van maximum EI 60, waarbij er geen specifieke brandwerende voorzieningen nodig zijn. Deze voorschriften zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken en zijn enkel geldig indien de hierna volgende voorwaarden strikt in acht genomen worden.
 
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Uitsparing
De uitsparing heeft:
    - een diameter van 68 mm voor een enkelvoudige inbouwdoos (Ø 67 mm)
    - een afmeting kleiner dan of gelijk aan 136 mm (2 x 68 mm) voor inbouwdozen met een diameter van 67 mm van twee naast elkaar of boven elkaar liggende stopcontacten of schakelaars.
 
3. Inbouwdoos en stopcontact of schakelaar
Deze type-oplossing is enkel geldig voor enkele of dubbele schakelaars en stopcontacten (en dus geen drievoudige of meer). Het stopcontact of de schakelaar wordt in de inbouwdoos (Ø 67 mm en diepte 50 mm) geplaatst en afgedekt met een afdekplaatje. Rondom en achter het inbouwdoosje wordt er mortel aangebracht. De schakelaars en stopcontacten mogen niet tegenover elkaar aan weerszijden van de muur geplaatst worden (zie afbeelding 90). Ze dienen geschrankt geplaatst te worden. Voor enkele dozen moet een minimale hart-op-hartafstand van 100 mm gerespecteerd worden (33 mm tussen de inbouwdozen (zie afbeelding 91 A)). Voor dubbele dozen moet een minimale hart-op-hartafstand van 200 mm gerespecteerd worden (133 mm tussen de inbouwdozen (zie afbeelding 91 B)). Deze regel is eveneens van toepassing indien men een dubbele doos aan de ene kant van de muur plaatst en een enkele doos aan de andere kant, alsook indien men de dubbele dozen verticaal plaatst.
 
Elektriciteitsdozen kunnen de akoestische prestaties en/of de luchtdichtheid van de massieve muur nadelig beïnvloeden. Als er akoestische eisen aan de massieve muur gesteld worden, dient men specifieke maatregelen te nemen om geluidslekken te vermijden (bv. stopcontacten aan weerszijden van de wand plaatsen met een zekere tussenafstand).
3060_DET2_1_NL.svg
Fig. 90 Niet-geschrankte plaatsing van schakelaars en/of stopcontacten (BZ = blootgestelde zijde, NBZ = niet-blootgestelde zijde).
3060_DET3_1.svg
Afb. 91 Geschrankte plaatsing van de schakelaars en/of stopcontacten.
 
A. Enkele schakelaars en/of stopcontacten
3060_DET4_1.svg
Afb. 91 Geschrankte plaatsing van de schakelaars en/of stopcontacten.
 
B. Dubbele schakelaars en/of stopcontacten

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat