Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende massieve muren

Referentie: 3057
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 15.5
3057_DET1_1.svg
Afb. 86 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende massieve muren.
 
A. Ronde kanalen
 
1. Massieve muur
2. Beschermd luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het kanaal
4. Afdichting rond het kanaal
5. Complementaire bescherming
6. Ophangconstructie
3057_DET2_1.svg
Afb. 86 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende massieve muren.
 
B. Rechthoekige kanalen
 
1. Massieve muur
2. Beschermd luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het kanaal
4. Afdichting rond het kanaal
5. Complementaire bescherming
6. Ophangconstructie
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Beschermd luchtkanaal
De luchtkanalen dienen over de volledige lengte van het (sub-)compartiment voorzien te zijn van een brandwerende bescherming uit rotswol. Soms dienen de naden tussen de isolatieschalen afgekleefd te worden. De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd mogen zijn (in casu doorgaans metalen kanalen) en wat hun maximale diameter (ronde kanalen) en afmetingen (rechthoekige kanalen) zijn. Bij de bescherming van rechthoekige kanalen bedragen de afmetingen van het luchtkanaal doorgaans maximaal 1.250 x 1.000 mm, terwijl voor ronde kanalen de diameter doorgaans begrensd is op 356 mm.
 
3. en 4. Uitsparing, speling en afdichting
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het beschermde kanaal moet vermeld worden in het proefverslag. Deze speling dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag (m.b.v. rotswol, mortel ...).
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het ronde brandwerend beschermde kanaal bedraagt doorgaans maximaal 50 mm. Indien de speling kleiner is dan 20 mm dient men meestal een brandwerende kit aan te brengen. Grotere spelingen worden met mortel afgedicht. Voor rechthoekige kanalen bedraagt de speling doorgaans 80 mm langs weerszijden. Deze ruimte wordt over de volledige muurdikte opgevuld met rotswol.
 
5. Complementaire bescherming
Het brandwerend beschermde kanaal wordt uitgevoerd conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Ter hoogte van de aansluiting tussen het kanaal en de massieve muur moet doorgaans een bijkomende strook rotswol-isolatie (zie afbeelding 86 B) en/of een complementaire bescherming op de isolatie (zie afbeelding 86 A) voorzien worden.
 
6. Ophangconstructie van de luchtkanalen
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat