Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerende kanalen in brandwerende massieve muren

Referentie: 3056
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 15.4
3056_DET1_1.svg
Afb. 85 Afdichting van doorvoeringen van brandwerende kanalen in brandwerende massieve muren.
 
A. Betonnen kanaal
 
1. Massieve muur
2. Brandwerend luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het brandwerende kanaal
4. Afdichting rond het brandwerende kanaal
5. Ophangconstructie
3056_DET2_1.svg
Afb. 85 Afdichting van doorvoeringen van brandwerende kanalen in brandwerende massieve muren.
 
B. Kanaal uit brandwerend plaatmateriaal
 
1. Massieve muur
2. Brandwerend luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het brandwerende kanaal
4. Afdichting rond het brandwerende kanaal
5. Ophangconstructie
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Brandwerend kanaal
Er dient een brandwerend luchtkanaal voorzien te worden over de gehele lengte van het (sub-)compartiment. De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Hierin moet de noodzakelijke dikte van de betonnen kanalen en de dikte van het brandwerende plaatmateriaal die het kanaal vormt, aangeven zijn. Ook de maximale afmetingen dienen vermeld te worden:
 - betonnen kanaal: de afmetingen van dergelijke kanalen kunnen in principe 'onbeperkt' zijn
 - zelfstandige kanalen uit plaatmaterialen: de afmetingen van de kanalen bedragen doorgaans maximaal 1.200 x 1.200 mm, tenzij anders gespecificeerd in het proefverslag.
Het brandwerende kanaal wordt geplaatst conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Zowel voor betonnen kanalen als zelfstandige brandwerende kanalen dient er ter hoogte van de doorvoering geen bijkomende brandwerende voorziening gerealiseerd te worden.
 
3. en 4. Uitsparing, speling en afdichting
Het verschil tussen de afmeting van de uitsparing en de afmeting van het brandwerende of brandwerend beschermde kanaal moet vermeld worden in het proefverslag. Tevens dient de afdichting van de ruimte tussen het brandwerende kanaal en de massieve muur gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag. Volgende aandachtspunten dienen in acht genomen te worden:
 - betonnen kanalen: het verschil tussen de uitsparing en de afmetingen van het brandwerende kanaal bedraagt doorgaans maximaal 50 mm. De opening tussen het brandwerende kanaal en de muur wordt opgevuld met rotswol of mortel
 - zelfstandige brandwerende kanalen: er wordt gestreefd naar een opening in de massieve muur die 100 mm groter is dan de afmetingen van het kanaal (maximaal 50 mm langs elke zijde van het kanaal). Rondom het brandwerende kanaal wordt een bijkomende brandwerende strook (25 x 60 mm) aangebracht (met nieten, lijm ...). De overige opening wordt opgevuld met een cementmortel.
 
5. Ophangconstructie van de kanalen
De brandwerende kanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie proefverslag en richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat