Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels, kabelbundels of kabelgoten in brandwerende massieve muren met brandwerende kussens

Referentie: 3052
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 14.6
3052_DET1_1.svg
Afb. 78 Afdichting van een doorvoering van kabels, kabelbundels of kabelgoten in een brandwerende massieve muur met brandwerende kussens.
 
1. Massieve muur
2. Kabel, kabelbundel of kabelgoot
3. Uitsparing en speling rond de kabel, kabelbundel of kabelgoot
4. Brandwerende kussens
5. Ophangconstructie van de kabel, kabelbundel of kabelgoot
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Kabels, kabelbundels of kabelgoten
De karakteristieken van de kabels, kabelbundels of kabelgoten moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, die gebaseerd zijn op classificatierapporten en proefverslagen. De voorschriften van de fabrikanten moeten volgende informatie bevatten:
 - het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de resultaten van de proeven naar alle courante kabels geëxtrapoleerd worden)
 - de maximaal toegelaten buitendiameter en diameter van de geleider. Voor kabelbundels wordt het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels
 - de afmetingen (b x l x h) en de dikte van de kabelgoot (bv. 60 x 500 x 60 - 1,5 mm).
 
3. Uitsparing rond de kabels, kabelbundels en kabelgoten
De grootte van de uitsparing en de overmaat van de uitsparing ten opzichte van de kabels, kabelbundels en kabelgoten mogen niet groter zijn dan de waarden die vermeld staan in het proefverslag. De grootte van de uitsparing is maximaal deze die getest is geweest (bv. 1.200 x 600 mm of 1.600 x 800 mm) - zie de voorschriften van de fabrikanten.
Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen. De afmeting van de uitsparing in de massieve muur moet kleiner zijn dan de geteste afmetingen van de uitsparing tijdens de brandproef. Bovendien moet de afstand tussen de kabels, kabelbundels of kabelgoten en de randen van de uitsparing groter zijn dan de geteste afstand, teneinde een correcte en voldoende opvulling te kunnen uitvoeren.
 
4. Brandwerende kussens
De afdichting van de ruimte tussen de kabel, kabelbundel of kabelgoot en de uitsparing in de massieve muur wordt gerealiseerd met brandwerende kussens. Er worden meestal brandwerende kussens met de volgende afmetingen gebruikt: 250 x 80 x 60, 250 x 200 x 60, 340 x 200 x 35 of 340 x 100 x 25 (l x b x h in mm). De brandwerende kussens moeten in de goede richting gemonteerd worden (zie de voorschriften van de fabrikant).
De kussens dienen voldoende samengedrukt te worden (zie bv. tabellen van de fabrikant waaruit de plaatser kan uitmaken hoeveel zakjes er nodig zijn per m²). Indien de muur smaller is dan de zakjes, dienen deze ondersteund te worden. In desbetreffend geval wordt de massieve muur uitgedikt met gips- of calciumsilicaatplaten, die de zakjes ondersteunen, conform de voorschriften van de fabrikant.
 
5. Ophangconstructie van de kabels, kabelbundels of kabelgoten
Om in geval van brand de brandweerstand van de afdichting te garanderen, dienen de kabels, kabelbundels of kabelgoten ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de massieve muur gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm - zie proefverslag).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat