Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van kabels of kabelbundels in brandwerende massieve muren met brandwerende kitten

Referentie: 3047
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 14.1
3047_DET1_1.svg
Afb. 73 Afdichting van een doorvoering van kabels of kabelbundels in een brandwerende massieve muur met een brandwerende kit.
 
1. Massieve muur
2. Kabel of kabelbundel
3. Uitsparing en speling rond de kabel of kabelbundel
4. Brandwerende kit (en rugvulling)
5. Ophangconstructie van de kabel of kabelbundel
1. Massieve muur
Het gaat hier om een massieve muur die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde massieve muur, ofwel met een gelijkaardige massieve muur. Andere massieve muren zijn toegelaten, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is door het proefverslag van de brandwerende voorziening die in de muur aangebracht wordt of door een gelijkaardig attest.
 
2. Kabels of kabelbundels
De karakteristieken van de kabels of kabelbundels moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van de fabrikanten, die gebaseerd zijn op classificatierapporten of proefverslagen. De voorschriften van de fabrikanten moeten de volgende informatie bevatten:
    - het kabeltype (op basis van de uitgevoerde testen op koperen of aluminium kabels kunnen de proefresultaten naar alle courante kabels geĂ«xtrapoleerd worden)
    - de maximaal toegelaten buitendiameter en diameter van de geleider. Voor kabelbundels wordt ook het maximaal aantal kabels aangegeven alsook de maximale diameter van de kabels.
 
3. Uitsparing en speling
De uitsparing in de muur wordt uitgevoerd met behulp van een boor. Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de kabel of kabelbundel moet vermeld worden in het proefverslag.
Van groot belang is dat de speling rondom de kabel of kabelbundel niet te groot is. In principe is de speling tussen de uitsparing en de kabel of kabelbundel (voegdikte) tussen 10 en 50 mm (tenzij anders vermeld in het proefverslag):
 - de afmetingen van de uitsparing in de muur zijn kleiner dan of gelijk aan de geteste afmetingen van de uitsparing in de massieve muur
 - de afstand tussen de kabel en kabelbundel en de randen van de uitsparing is groter dan of gelijk aan de geteste afstand.
Voor meer informatie hieromtrent dient men het proefverslag en de voorschriften van de fabrikanten te raadplegen.
 
4. Afdichting met een brandwerende kit
De afdichting van de ruimte tussen de kabel of kabelbundel en de uitsparing in de massieve muur wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag:
 - over de volledige diepte van de muur
 - met een kit op rugvulling. De materialen gebruikt voor de rugvulling moeten overeenkomen met hetzelfde materiaal als tijdens de test. Een voldoende diepte aan beide zijden moet vrijgehouden worden voor de kit.
De totale diepte van de geplaatste brandwerende kit is groter dan of gelijk aan de totale diepte van de geteste kit.
 
5. Ophangconstructie van de kabel of kabelbundel
De kabel of kabelbundel dient ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de massieve muur gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat