Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Voegen in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3035
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 10
3035_JPG1_1.jpg
Afb.57 Voegen in brandwerende lichte scheidingswanden
A. Aansluitingsvoegen
De aansluiting tussen de brandwerende lichte scheidingswand en vloer- of plafondplaten, kolommen, muren... dient te gebeuren zoals aangegeven in de voorschriften van de fabrikant. Hieromtrent hebben de verschillende fabrikanten elk hun eigen oplossing, die mee getest werd. Het is dan ook van belang deze aansluitingen uit te voeren conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant.
Zo kan deze randaansluiting bijvoorbeeld verwezenlijkt worden met rotswol, specifieke isolatiebanden, afwerkstroken of -platen op basis van calciumsilicaat...
 
B. Uitzettingsvoegen
Het spreekt voor zich dat wanneer brandwerende lichte scheidingswanden geplaatst worden overheen een uitzettingsvoeg in de ruwbouwconstructie, deze voeg overgenomen dient te worden in de lichte scheidingswand.
Om uitzettingsvoegen in lichte brandwerende scheidingswanden te verwezenlijken, wordt vaak een bijkomende gips- of calciumsilicaatplaat (met dezelfde dikte als deze van de wand) aangebracht ter hoogte van de voeg (zie afbeelding 57). De bijkomende plaat wordt dan slechts langs één zijde van de uitzettingsvoeg, eventueel op een hulpframe, bevestigd.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat