Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Brandwerende roosters in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3034
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 9
3034_DET1_1.svg
Afb.56 Brandwerende roosters in brandwerende lichte scheidingswanden
 
1. Lichte scheidingswand
2. Brandwerend rooster
3. Uitsparing en speling
De plaatsingsvoorschriften die in deze fiche besproken worden, zijn louter principiële voorschriften die door een classificatierapport of proefverslag bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de afdichting dient dan ook in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de proef en de montagevoorschriften van de fabrikanten.
 
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Brandwerend rooster
De brandwerende roosters zijn rechthoekig van vorm en hebben doorgaans een maximale afmeting van 1.200 x 800 mm, tenzij anders vermeld in het proefverslag. Het brandwerende rooster wordt in het midden van de scheidingswand geplaatst conform het proefverslag. Het rooster kan in de opening verkleefd worden met een mastieklijm die rondom het rooster aangebracht wordt.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het brandwerende rooster moet vermeld worden in de technische fiche van de fabrikant gebaseerd op het proefverslag of het classificatie- of extrapolatierapport van de proefresultaten.
 
In de lichte scheidingswand wordt meestal een opening voorzien die in principe 30 mm groter is dan de afmetingen van het brandwerende rooster. Ter hoogte van de opening worden er verstevigingen in de lichte wand voorzien. In de gemaakte opening dient men vervolgens een kader uit brandwerende platen (doorgaans op basis van calciumsilicaat) aan te brengen. De dikte en het aan te wenden materiaal van de plaat in kwestie dient in overeenstemming te zijn met het proefverslag.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat