Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Plaatsing van schakelaars en stopcontacten in brandwerende lichte scheidingswanden door middel van brandwerende kappen

Referentie: 3033
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 8.4
3033_DET1_1.svg
Afb.55 Plaatsing van schakelaars en stopcontacten in brandwerende lichte scheidingswanden door middel van brandwerende kappen
 
1. Lichte scheidingswand
2. Uitsparing en speling
3. Bevestiging van de kap en de inbouwdoos
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de brandwerende inbouwdoos mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag (in principe is de diameter van de uitsparing 1 of 2 mm groter dan de diameter van de kap). De brandwerende kappen worden geplaatst vooraleer de contactdozen te plaatsen. Ze kunnen voor alle types kunststof of metalen inbouwdozen gebruikt worden (zie voorschriften van de fabrikant).
 
3. Bevestiging van de kap en de inbouwdoos
De kappen worden aangebracht voordat de schakelaars of stopcontacten geplaatst worden.
De inbouwdozen kunnen op een traditionele manier met schroeven bevestigd worden, terwijl de brandwerende kappen met de ingewerkte metalen draden bevestigd worden of met nieten. De bevestiging van de brandwerende kap gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat