Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Type-oplossing voor niet-brandwerende schakelaars en stopcontacten in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3030
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 8.1
3030_DET1_1.svg
Afb.50 Type-oplossing voor niet-brandwerende schakelaars en stopcontacten in brandwerende lichte scheidingswanden
 
1. Lichte scheidingswand
2. Uitsparing
3. Inbouwdoos en stopcontact of schakelaar
In deze fiche worden de plaatsingsvoorschriften opgenomen voor (enkele of dubbele) schakelaars en stopcontacten in lichte scheidingswanden met een vereiste brandweerstand van maximum EI 60, indien er geen specifieke brandwerende voorzieningen nodig zijn. Deze plaatsingsvoorschriften zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken en zijn enkel geldig indien de hierna volgende voorwaarden strikt in acht genomen worden.
 
1. Lichte scheidingswand
De lichte scheidingswand moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:
  - volledig gevuld zijn met onbrandbare isolatie van het type rotswol (brandreactie A2-s1, d0 volgens NBN EN 13501-1) en de inbouwdoos van het stopcontact of de schakelaar volledig omgeven
  - de dikte van de isolatie is minimaal 40 mm en de densiteit bedraagt minimaal 30 kg/m³
  - de profielen van de lichte scheidingswand hebben een minimale breedte van 50 mm
  - de lichte scheidingswand heeft een brandweerstand van EI 30 of EI 60.
 
2. Uitsparing
De uitsparing heeft:
  - een diameter van 68 mm voor een enkelvoudige inbouwdoos met diameter van 67 mm
  - een afmeting van minder dan of gelijk aan 136 mm (2 x 68 mm) voor inbouwdozen met een diameter van 67 mm van twee naast elkaar of boven elkaar liggende stopcontacten of schakelaars.
 
3. Inbouwdoos en stopcontact of schakelaar
Deze type-oplossing is enkel geldig voor enkele of dubbele schakelaars en stopcontacten (en dus geen drievoudige of meer). Het stopcontact of de schakelaar wordt in de inbouwdoos (Ø 67 mm en diepte 50 mm) geplaatst en afgedekt met een afdekplaatje. Rondom en achter de inbouwdoos dient men onbrandbare isolatie (van het type rotswol, 40 mm dikte, densiteit 30 kg/m³, zie 1. 'Lichte scheidingswand' hiernaast) aan te brengen.
De schakelaars en stopcontacten mogen niet tegenover elkaar aan weerszijden van de wand geplaatst worden (zie afbeelding 51). Deze elementen dienen geschrankt geplaatst te worden en de rotswol moet achter en rondom de dozen aangebracht worden. Voor enkele dozen moet een minimale hart-op-hartafstand van 100 mm gerespecteerd worden (afstand van 33 mm tussen de inbouwdozen (zie afbeelding 52 A)). Voor dubbele dozen moet een minimale hart-op-hartafstand van 200 mm gerespecteerd worden (afstand van 133 mm tussen de inbouwdozen (zie afbeelding 52 B)). Deze regel is eveneens van toepassing indien men een dubbele doos aan de ene kant van de scheidingswand plaatst en een enkele doos aan de andere kant, alsook indien men de dubbele dozen verticaal plaatst.
 
Elektriciteitsdozen kunnen de akoestische prestaties en/of de luchtdichtheid van de lichte scheidingswand nadelig beïnvloeden. Als er akoestische eisen aan de lichte scheidingswand gesteld worden, dient men specifieke maatregelen te nemen om geluidslekken te vermijden.
3030_DET2_1_NL.svg
Afb. 51 Niet-geschrankte plaatsing van schakelaars en/of stopcontacten (BZ = blootgestelde zijde, NBZ = niet-blootgestelde zijde).
3030_DET3_1.svg
Afb.52 Geschrankte plaatsing van de schakelaars en/of stopcontacten.
A. Enkele schakelaars en/of stopcontacten
3030_DET4_1.svg
Afb.52 Geschrankte plaatsing van de schakelaars en/of stopcontacten.
B. Dubbele schakelaars en of stopcontacten

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat