Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van beschermde kanalen met een brandwerende bespuiting in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3029
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 7.7
3029_DET1_1.svg
Afb.49 Afdichting van doorvoeringen van beschermde kanalen met een brandwerende bespuiting in brandwerende lichte scheidingswanden
 
1. Lichte scheidingswand
2.Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende bespuiting
6. Ophangconstructie
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2.Luchtkanaal
De luchtkanalen dienen over de volledige lengte van het (sub-)compartiment voorzien te zijn van een brandwerende bescherming.
De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd zijn (doorgaans metalen kanalen) en wat hun maximale diameter (ronde kanalen) en afmetingen (rechthoekige kanalen) zijn.
De afmetingen van het kanaal bedragen doorgaans maximaal 1.500 x 1.000 mm, tenzij anders vermeld in het proefverslag.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het kanaal moet vermeld worden in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen het kanaal en de lichte scheidingswand dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag. Het verschil tussen de afmetingen van de uitsparing en de afmetingen van het kanaal bedraagt doorgaans maximaal de dikte van de aan te brengen brandwerende bespuiting. De afdichting van de ruimte tussen het kanaal en de uitsparing in de lichte scheidingswand wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag (afdichten met mortel, dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ...).
 
5. Brandwerende bespuiting
De brandwerende bespuiting wordt aangebracht op het kanaal (soms met behulp van een gaas) en tegen de brandwerende lichte scheidingswand (ter hoogte van de doorvoering). De bespuiting wordt aangebracht over de gehele lengte van het (sub-)compartiment.
 
6. Ophangconstructie
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie proefverslag en richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat