Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met plaatmaterialen in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3028
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 7.6
3028_DET1_1.svg
Afb.48 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met plaatmaterialen in brandwerende lichte scheidingswanden
 
A.Doorlopende bescherming
 
1. Lichte scheidingswand
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende bescherming
6. Ophangconstructie
3028_DET2_1.svg
Afb.48 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met plaatmaterialen in brandwerende lichte scheidingswanden
 
B. Onderbroken bescherming
 
1. Lichte scheidingswand
2. Luchtkanaal
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende bescherming
6. Ophangconstructie
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Luchtkanaal
De luchtkanalen dienen over de volledige lengte van het (sub-)compartiment voorzien te zijn van een brandwerende bescherming. De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd mogen zijn (doorgaans metalen kanalen) en wat hun maximale afmetingen zijn. De maximale afmetingen van het te beschermen kanaal bedragen meestal maximaal 1.200 x 1.200 mm, tenzij anders vermeld in het proefverslag.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het brandwerend beschermde kanaal moet vermeld worden in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen het beschermde kanaal en de lichte scheidingswand dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag. Bij een brandwerende bescherming van luchtkanalen met platen (op basis van gips (indien geschikt) of calciumsilicaat) zijn er twee mogelijkheden:
  -indien de opening voldoende groot is, kan de brandwerende bekleding doorlopen (zie afbeelding 48 A). Er wordt dan gestreefd naar een opening in de brandwerende lichte scheidingswand die 50 mm groter is dan de afmetingen van het beklede kanaal. Rondom het brandwerend beschermde kanaal wordt een bijkomende brandwerende strook van het plaatmateriaal (25 x 60 mm) aangebracht met nieten of deze wordt eventueel verlijmd. De overige opening wordt meestal opgevuld met een cementmortel
  -als de opening in de brandwerende lichte wand kleiner is, kan de brandwerende bekleding ook ter hoogte van de doorvoering onderbroken worden (zie afbeelding 48 B). De opening tussen het onbeschermde kanaal en de brandwerende lichte scheidingswand wordt meestal over de volledige dikte opgevuld met rotswol. De aansluiting tussen de beschermingsplaat en de lichte wand wordt verwezenlijkt met een brandwerende kit.
 
5. Brandwerende bescherming
De brandwerende platen worden uitgevoerd conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Het type (calciumsilicaat, gips ...), de dikte en de bevestigingswijze zijn hierbij van belang.
 
6. Ophangconstructie
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie proefverslag en richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat