Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerende kanalen in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3027
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 7.4
3027_DET1_1.svg
Afb.46 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende lichte scheidingswanden
 
A. Ronde kanalen
 
1. Lichte scheidingswand
2. Beschermd luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting ter hoogte van de doorvoering
5. Complementaire bescherming
6. Ophangconstructie
3027_DET2_1.svg
Afb.46 Afdichting van doorvoeringen van brandwerend beschermde kanalen met rotswol in brandwerende lichte scheidingswanden
 
B. Rechthoekige kanalen
 
1. Lichte scheidingswand
2. Beschermd luchtkanaal
3. Uitsparing en speling rond het beschermde kanaal
4. Afdichting ter hoogte van de doorvoering
5. Complementaire bescherming
6. Ophangconstructie
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Beschermd luchtkanaal
De luchtkanalen dienen over de volledige lengte van het (sub-)compartiment voorzien te zijn van een brandwerende bescherming uit rotswol (bekleed met een aluminiumfolie). Soms dienen de naden tussen de isolatieschalen afgekleefd te worden. De karakteristieken van de luchtkanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de luchtkanalen opgebouwd mogen zijn (doorgaans metalen kanalen) en wat hun maximale diameter (ronde kanalen) en afmetingen (rechthoekige kanalen) zijn.
Voor de bescherming van rechthoekige kanalen bedragen de maximale afmetingen van het luchtkanaal doorgaans 1.250 x 1.000 mm, terwijl voor ronde kanalen de diameter meestal begrensd is op 356 mm.
 
3. en 4. Uitsparing, speling en afdichting
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van het beschermde kanaal wordt vermeld in het proefverslag. De afdichting van deze speling dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag (bv. met rotswol). Normaalgezien mag de speling maximaal 50 mm bedragen. Indien ze kleiner is dan 20 mm, wordt ze meestal niet opgevuld met rotswol, maar met een brandwerende kit. Voor rechthoekige kanalen bedraagt de speling doorgaans 80 mm langs weerszijden. Deze ruimte wordt over de volledige wanddikte opgevuld met rotswol.
 
5. Complementaire bescherming
Ter hoogte van de aansluiting tussen het kanaal en de lichte scheidingswand moet doorgaans een bijkomende strook rotswolisolatie (zie afbeelding 47 B) en/of een complementaire bescherming op de isolatie (zie afbeelding 47 A) voorzien worden.
 
6. Ophangconstructie
De brandwerend beschermde luchtkanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie proefverslag en richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat