Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van brandwerende kanalen in brandwerende lichte scheidingswanden

Referentie: 3026
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 7.4
3026_DET1_1.svg
Afb.46 Afdichting van doorvoeringen van brandwerende kanalen in brandwerende lichte scheidingswanden
 
A. Betonnen kanaal
 
1. Lichte scheidingswand
2. Brandwerend kanaal
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Ophangconstructie
 
3026_DET2_1.svg
Afb.46 Afdichting van doorvoeringen van brandwerende kanalen in brandwerende lichte scheidingswanden
 
B. Kanaal uit brandwerend plaatmateriaal
 
1. Lichte scheidingswand
2. Brandwerend kanaal
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Ophangconstructie
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten, voor zover dit bevestigd werd door een brandproefverslag of een gelijkwaardige beoordeling.
 
2. Brandwerend kanaal
Er dient een brandwerend kanaal voorzien te worden over de gehele lengte van het (sub-)compartiment. De karakteristieken van de kanalen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. In dit proefverslag zal de noodzakelijke informatie vermeld moeten staan (dikte, type, aantal platen ...) in functie van het type brandwerend kanaal (uit beton of uit een brandwerend plaatmateriaal). Ook de maximale afmetingen voor beide types moeten aangegeven zijn:
  • betonnen kanaal: principieel mogen de afmetingen van dergelijke kanalen 'onbeperkt' zijn
  • autonome kanalen met calciumsilicaatplaten: de afmetingen van het kanaal bedragen doorgaans maximaal 1.200 x 1.200 mm, tenzij anders gespecificeerd in het proefverslag.
Het brandwerende kanaal wordt geplaatst conform het proefverslag en de richtlijnen van de fabrikant. Zowel voor betonnen kanalen als zelfstandige brandwerende kanalen dient er ter hoogte van de doorvoering geen bijkomende brandwerende voorziening gerealiseerd te worden.
 
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de afmeting van de uitsparing en de afmeting van het brandwerende kanaal moet vermeld worden in het proefverslag.
 
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen het brandwerende kanaal en de lichte scheidingswand dient gerealiseerd te worden zoals aangegeven in het proefverslag:
  • betonnen kanalen: het verschil tussen de uitsparing en de afmetingen van het brandwerende kanaal bedraagt maximaal 50 mm. De opening tussen het brandwerende kanaal en de wand wordt opgevuld met rotswol of mortel
  • zelfstandige brandwerende kanalen: er wordt gestreefd naar een opening in de lichte scheidingswand die 100 mm groter is dan de afmetingen van het kanaal (maximaal 50 mm langs elke zijde van het kanaal). Rondom het brandwerende kanaal wordt een bijkomende brandwerende strook (25 x 60 mm) aangebracht (met nieten, lijm …). De resterende opening wordt opgevuld met een cementmortel.
 
5. Ophangconstructie
De brandwerende kanalen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap (zie proefverslag en richtlijnen van de fabrikant).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat