Bouwdetail - binnenmuur-doorvoering

Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met een brandwerende coating

Referentie: 3013
Publicatiedatum: 01-03-2015

TV 254 Fiche 4.3
3013_DET1_1.svg
 Afb.30 Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met een brandwerende coating
 
1. Lichte scheidingswand
2. Onbrandbare leidingen
3. Uitsparing en speling
4. Afdichting
5. Brandwerende coating
6. Ophangconstructie van de leidingen
1. Lichte scheidingswand
Het gaat hier om een lichte scheidingswand die ofwel in overeenstemming is met de gestandaardiseerde lichte scheidingswand, ofwel met een gelijkaardige lichte scheidingswand. Ook andere lichte scheidingswanden zijn toegelaten voor zover dit bevestigd werd door een proefverslag of een gelijkwaardige beoordeling van de brandwerende voorziening in dit type scheidingswand.
2. Onbrandbare leidingen
De karakteristieken van de onbrandbare leidingen moeten in overeenstemming zijn met het proefverslag. Zo moet in het proefverslag aangegeven zijn uit welk materiaal de leidingen opgebouwd mogen zijn (staal, koper ...) en wat hun minimale en maximale diameter is (gewoonlijk van 25 tot 160 mm). Verder moet het proefverslag de nodige informatie bevatten met betrekking tot de minimale en maximale wanddikte.
3. Uitsparing en speling
Het verschil tussen de diameter van de uitsparing en de diameter van de leiding mag niet groter zijn dan de waarde die vermeld staat in het proefverslag.
4. Afdichting
De afdichting van de ruimte tussen de leiding en de uitsparing in de wand wordt gerealiseerd zoals aangegeven in het proefverslag (afdichten met mortel, een brandwerende kit aanbrengen, dichtpleisteren, opstoppen met rotswol ...). De te voorziene afdichting is afhankelijk van de speling tussen de leiding en de uitsparing. Tenzij het proefverslag andere bepalingen bevat (bv. speling is kleiner dan een bepaalde waarde), moet deze ruimte in principe altijd afgedicht worden.
5. Brandwerende coating
De brandwerende coating wordt uitgesmeerd op de onbrandbare leiding over een voldoende lengte. Deze lengte is vooral afhankelijk van het type coating en loopt meestal over ± 500 mm aan weerszijden van de scheidingswand (zie voorschriften van de fabrikant). Ook de brandwerende coating wordt over een voldoende afstand aangebracht (bv. 100 mm - zie de voorschriften van de fabrikant) op de lichte scheidingswand en op de naden tussen de onbrandbare leiding en de scheidingswand.
Soms moet er eveneens een isolatieschaal rond de onbrandbare leiding aangebracht worden. Hieromtrent vindt u meer informatie in TV 254 fiche 4.2..
6. Ophangconstructie van de leidingen
De leidingen dienen ondersteund en bevestigd te worden volgens de regels van goed vakmanschap. De ophangingen moeten zo dicht mogelijk bij de lichte scheidingswand gelegen zijn (in principe op een maximale afstand van 500 mm).

Gerelateerde publicaties

Technische voorlichtingen

254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39). Cover
Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).
Om de brandweerstand van een bouwelement te verzekeren, is het belangrijk dat alle onvermijdelijke doorboringen die erin aanwezig zijn, correct afgedicht worden. Deze Technische Voorlichting geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en voor andere verzwakkingen. Dit document beschrijft ook uitvoerig de plaatsingsvoorschriften voor type-oplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen. In de laatste hoofdstukken worden enkele bijzondere uitvoeringsdetails, het onderhoud en een aantal foutieve plaatsingen besproken.
Auteurs:
  • Eeckhout (S.)
  • Martin (Y.)
Prijzen voor papieren versie:
  • Aannemers en het onderwijs: €29,40
  • Andere bouwprofessionelen en de administraties: €39,20
  • Andere organisaties, particulieren en het buitenland: €49,00
Download in PDF-formaat